LOGO

Financijsko izvješće 2014.

PREGLED TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2014. SAVJETOVALIŠTE U OSIJEKU
 
Opis troška I-III IV-VI VII-IX X-XII Ukupno
MATERIJALNI TROŠKOVI          
Oprema i sitni inventar (nabava i održavanje)             85,00                         85,00   
WEB stranica (održavanje, izrada)                               -     
REŽIJSKI TROŠKOVI (struja, voda,  čistoća, komunalna naknada)      2.515,24         1.749,14         1.062,39         1.127,94                6.454,71   
Telekomunikacijski troškovi      1.646,12         1.466,89    1448,21      1.763,71                6.324,93   
HRT pretplata          
Poštanski troškovi         302,83              78,30    632,93         621,28                1.635,34   
Uredski materijal      1.037,43            233,40    542,68         194,10                2.007,61   
Stručna literatura          
Potrošni materijal         376,90            134,70    297,52         312,86                1.121,98   
Najam prostora          
Knjigovodstveni servis      3.900,00         3.900,00    5200,00      3.900,00               16.900,00   
Naknada banke         691,66            907,31    775,17         752,03                3.126,17   
Čišćenje 900,00      1.060,00         1.140,00         1.140,00                4.240,00   
Osiguranje          
Javni bilježnik     478,95         675,50                1.154,45   
UKUPNO 11.370,18     9.614,74      11.577,85      10.487,42             43.050,19   
           
IZDACI ZA AKTIVNOSTI          
Usluge promidžbe          
Grafičke usluge 1800        
Izdaci za reprezentaciju          
Tiskani materijal          
Edukacija          
Ostalo                               -     
UKUPNO 1800,00                -                     -                              -     
           
IZDACI ZA PLAĆE I NAKNADE          
Bruto plaće,     54.352,53       54.981,61       54.352,53       58.864,76             222.551,43   
Zamjena  GD/BO          
Naknada za prijevoz         750,00            750,00            750,00         1.730,00                3.980,00   
Božićnica, regres, djeca          
VANJSKI SURADNICI                               -     
UKUPNO 55.102,53   55.731,61      55.102,53      60.594,76           226.531,43   
           
PUTNI IZDACI          
Putni nalog 2.676,80          3.244,80                5.921,60   
Smještaj                               -     
UKUPNO      2.676,80                  -                    -          3.244,80               5.921,60   
OSTALO          
SVEUKUPNO   70.949,51      65.346,35      66.680,38      74.326,98           277.303,22