LOGO

Financijsko izvješće

PREGLED TROŠKOVA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2013. SAVJETOVALIŠTE
Opis troška I-III IV-VI VII-IX X-XII Ukupno
MATERIJALNI TROŠKOVI
Oprema i sitni inventar (nabava i održavanje) 934,99 4.133,00 7.130,00 12.197,99
WEB stranica (održavanje, izrada) 725,00 725,00
REŽIJSKI TROŠKOVI (struja, voda,  čistoća, komunalna naknada) 1.586,35 1.354,52 411,51 1.742,25 5.094,63
Telekomunikacijski troškovi 1.283,26 1.231,79 1063,44 2.016,84 5.595,33
HRT pretplata
Poštanski troškovi 100,30 104,90 91,50 33,80 330,50
Uredski materijal 1.182,89 1.094,97 50,69 1.418,96 3.747,51
Stručna literatura
Potrošni materijal 90,40 93,50 431,80 269,20 884,90
Najam prostora
Knjigovodstveni servis 5.200,00 2.600,00 1300,00 7.800,00 16.900,00
Naknada banke 479,15 674,52 387,47 610,00 2.151,14
Čiščenje 1.119,81 1.050,00 50,00 1.800,00 4.019,81
Osiguranje
Javni bilježnik 437,50 437,50 875,00
UKUPNO 11.977,15 12.337,20 4.223,91 23.983,55 52.521,81
IZDACI ZA AKTIVNOSTI
Usluge promidžbe
Grafičke usluge
Izdaci za reprezentaciju
Tiskani materijal
Edukacija
Ostalo
UKUPNO
IZDACI ZA PLAĆE I NAKNADE
Bruto plaće, 46.725,12 31.259,85 31.634,83 54.393,33 164.013,13
Zamjena  GD/BO
Naknada za prijevoz 2.190,00 3.981,00 500,00 1.710,00 8.381,00
Božićnica, regres, djeca
VANJSKI SURADNICI 15.945,96 8.504,52 24.450,48
UKUPNO 64.861,08 43.745,37 32.134,83 56.103,33 196.844,61
PUTNI IZDACI
Putni nalog 1.211,80 3.459,20 2.553,90 7.224,90
Smještaj 600,00 600,00
UKUPNO 1.211,80 3.459,20 3.153,90 7.824,90
OSTALO
SVEUKUPNO 78.050,03 59.541,77 36.358,74 83.240,78 257.191,32