LOGO

Financijsko izvješće za 2012. godinu

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.12.2012. god.

 

 

RAZDOBLJE

I-III

IV-VI

VII-IX

X-XII

UKUPNO

Opis troška

 

 

 

 

 

OPREMA I SITNI INVENTAR (održavanje)

 

 

 

 

 

REŽIJSKI TROŠKOVI (struja, voda, čistoća, komunalna naknada)

1188,03

731,36

562,02

1899,74

4381,15

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA

1962,61

3155,85

2957,74

2892,63

10968,83

HRT pretplata

 

 

 

 

0,00

WEB STRANICA (održavanje, izrada)

344,40

 

 

437,50

781,90

Održavanje inventara

 

 

 

 

0,00

Poštanski troškovi

118,90

128,15

81,15

71,95

400,15

Uredski materijal

2245,07

431,05

1026,95

477,79

4180,86

Stručna literatura

 

 

 

 

0,00

Potrošni materijal

101,30

139,70

130,20

48,80

420,00

Najam prostora

 

 

 

 

0,00

Knjigovodstveni servis

5200,00

3900,00

5200,00

3900,00

18200,00

Naknada banke

634,70

419,09

601,93

849,81

2505,53

Čišćenje

1145,69

875,90

1146,40

1462,70

4630,69

Ostalo

 

 

 

 

0,00

UKUPNO

12940,70

9781,10

11706,39

12040,92

46469,11

IZDACI ZA AKTIVNOSTI

 

 

 

 

 

Usluge promidžbe

 

 

 

 

0,00

Grafičke usluge

 

 

 

 

0,00

Izdaci za reprezentaciju

 

 

 

 

0,00

Ostali izdaci

 

 

 

 

0,00

Tiskani materijali

 

 

 

 

0,00

Radionice

 

 

 

 

0,00

Edukacija

 

 

 

 

0,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

IZDACI ZA PLAĆE I NAKNADE

 

 

 

 

 

Bruto plaće

47311,29

31345,47

60600,16

46574,86

185831,78

Zamjena GD/BO

 

 

 

 

0,00

Naknada za prijevoz

2190,00

2190,00

2190,00

2190,00

8760,00

Božićnica, regres, djeca

 

 

2500,00

 

2500,00

VANJSKI SURADNICI

17830,94

11787,78

22835,84

18072,12

70526,68

UKUPNO

67332,23

45323,25

88126,00

66836,98

267618,46

 

 

 

 

 

PUTNI IZDACI

 

 

 

 

 

Putni nalog

363,00

2233,80

 

2456,40

5053,20

Smještaj

 

 

 

 

0,00

UKUPNO

363,00

2233,80

0,00

2456,40

5053,20

 

 

 

 

 

OSTALO

 

 

 

 

 

UKUPNO

80635,93

57338,15

99832,39

81334,30

319140,77

 

 

 

 

 

PRORAČUN 2012.

 

 

 

 

315000,00

RAZLIKA

 

 

 

 

-4140,77